Introduktion

Pædagogisk læreplan

Tumlingen er en privatejet vuggestue med plads til 17 børn i alderen 26 uger til og med 2 år og 11 måneder. Vi samarbejder med de lokale børnehaver på lige fod med de kommunale institutioner f. eks. PPR (talepædagog og psykolog), børnefysioterapeuten og ergoterapeuten.

Vuggestuen tilbyder pædagogisk faglig håndtering af det daglige arbejde med vuggestuebørn. Primært handler det om omsorg, tryghed, stabilitet, udvikling, anerkendelse, leg, læring, oplevelser, udfordringer og udeliv.

I vuggestuen vægter vi det enkelte barns trivsel og udvikling meget højt. Vi vil tilrettelægge dagligdagen efter en fast dagsrytme. Vi vil arbejde med en anerkendende pædagogik der bygger på nærvær, opmærksomhed og respekt for det enkelte barn. Vi præsenterer forskellige udfordringer til børnene, for at stimulere deres udvikling inden for egen zone.

Det er obligatorisk for alle dagtilbud at lave pædagogiske læreplaner. En pædagogisk læreplan er en beskrivelse af, hvordan den enkelte institution arbejder med at understøtte børnenes læring og udvikling. Den skal indeholde en beskrivelse af de mål og den pædagogiske praksis man har, i institutionen omkring børnenes læring samt hvordan man vil dokumentere og evaluere børnenes udvikling.

I læreplanen er der 6 temaer, der skal beskrives:
Barnets alsidige og personlige udvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

Formålet med at arbejde med pædagogiske læreplaner i Tumlingen er, at vi kan synliggøre, dokumentere, udvikle og evaluere vores daglige pædagogiske arbejde, med børnene.

Læreplanen bliver evalueret, af vuggestuens bestyrelse og den tilsynsførende fra Jammerbugt kommune. Det sørger den pædagogiske leder for.

Læs mere om dokumentation og evaluering

Læreplaner_LOW_Page_2