Introduktion

Den Styrkede Pædagogiske Læreplan

Tumlingen er en privatejet vuggestue med plads til 17 børn i alderen 26 uger til og med 2 år og 11 måneder.
Personalegruppen består af 5 fuldtidsansatte og 2 vikarer.

Vuggestuen Tumlingen er på lige fod med de kommunale institutioner, og vi samarbejder derfor med PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning), som omfatter en talepædagog, børnefysio- og ergoterapeut samt sundhedsplejen. (Læs mere om vores samarbejdspartnere her.)

Tumlingen tilbyder pædagogisk faglig håndtering ud fra dagtilbudslovens kriterier. I 2018 blev det i Folketinget vedtaget, at der skulle udarbejdes en ny lovgivningsmæssig ramme for arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Den styrkede pædagogiske læreplan blev implementeret juni 2020.

Vi vil henvise til filmen Kort fortalt fortalt til forældre (se nedenunder eller til højre alt efter enhed), som ganske kort giver et indblik i den styrkede pædagogiske læreplans betydning.

Det fælles pædagogiske grundlag indeholder en række centrale elementer. Her i blandt leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb, med en tilgang og forståelse for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer og sætter brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem børns læring og læringsmiljøet ud fra hvert tema.

Det pædagogiske læringsmiljø er tilstede over hele dagen. Legen har i sig selv en værdi – herunder rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg 🙂
(Se film Det I ikke ser, som er udarbejdet af Tumlingens børn).

Vi skal igennem den pædagogiske læreplan forholde os til børn i udsatte positioner. Vi skal øge forældresamarbejdet til fordel for børns indlæring og vi skal styrke samarbejdet med nærmiljøet.

Vi kvalitetssikrer ved udarbejdelse af handleplaner og kvalitetsskema samt løbende evaluering af daglig praksis. Kvalitetssikring er en cirkulær process med konstant udvikling.

Formålet i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i Tumlingen er blandt andet, at vi skal synliggøre, dokumentere, udvikle og evaluere vores daglige pædagogiske praksis i samarbejde med og omkring børnene, og i personalegruppen.

Vi dokumenterer med billeder i den interne facebook gruppe og i barnets bog. Vores flotte opslagstavle dokumenterer vores dagligdag via aktivitetskalender, små guldkorn og daglige billeder. På den måde styrker vi ligeledes forældrenes mulighed for samarbejdet omkring deres børn ved at give dem en aktiv rolle i overgangen fra Tumlingen til hjemmet. Gennem opslagstavlens dokumentation kan forældrene få hints til hvad de eventuelt skal spørge ind til i samtalen med deres barn.

I Tumlingen vægter vi det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse højt. Vi tilrettelægger dagligdagen med en fast struktur og dagsrytme, så netop barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse tilgodeses. Dermed skal barnet ikke bruge unødig energi på manglende struktur. Barnet får i stedet frigjort energi, som det kan bruge på ”videreuddannelse”. 🙂

Vi præsenterer forskellige udfordringer til børnene for at stimulere deres udvikling inden for egen zone, men også i fællesskabet.

Vi arbejder med en anerkendende pædagogisk tilgang, der bygger på nærvær, opmærksomhed og respekt for det enkelte barn i et omsorgsfuldt miljø.

DE 6 LÆREPLANSTEMAER:
Alsidig og personlig udvikling
Social udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Kultur, æstetik og fællesskab

Læs mere om dokumentation og evaluering

OPDATERET: SOMMEREN 2022

Dorthe Filtenborg og Gyda Lindegaard har udarbejdet - og har ophavsret - på de oprindelige seks pædagogiske læreplansplakater, udgivet på Dafolo Forlag. Dorthe Filtenborg har ligeledes udarbejdet og har ophavsret på de seks pædagogiske læreplansplakater samt dokumentations- og evalueringsplakat med afsæt i den nye, styrkede pædagogiske læreplan, udgivet på Dafolo Forlag.

Omsorgen er et nødvendigt fundament for barnets tro på sig selv og tillid til omgivelserne.

Børne- og undervisningsministeriet