Kommunikation og sprog

HVAD
Vi vil i vuggestuen have fokus på, at alle børnene udvikler sproglige kompetencer, så de verbalt kan sætte ord på deres tanker, følelser, ønsker, oplevelser, handlinger, idéer og behov.

HVORDAN
Vi voksne vil være nærværende, lyttende, og vi vil støtte barnet i interaktion. Vi vil give plads og rum til spontane samtaler mellem barn–barn og barn–voksen. Vi vil tale respektfuldt og anerkendende til og med hinanden. Udover den nærværende, lyttende daglige dialog vil vi bruge højtlæsning, fortælling, sang, drama, sanglege, rim, remser og sprogkuffert til at stimulere børnenes sproglige udvikling.

HVORFOR
Vi mener, at det er vigtigt, for at et barn trives og udvikler et sprog, der bidrager til verbal og non-verbalt kommunikation således at barnet kan forstå sig selv, hinanden og sin omverden. Sproglige færdigheder giver også barnet mulighed for at tilegne sig ny viden og erfaringer, idet barnet lærer at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som kan anvendes i sociale fællesskaber.

Dorthe Filtenborg og Gyda Lindegaard har udarbejdet - og har ophavsret - på de oprindelige seks pædagogiske læreplansplakater, udgivet på Dafolo Forlag. Dorthe Filtenborg har ligeledes udarbejdet og har ophavsret på de seks pædagogiske læreplansplakater samt dokumentations- og evalueringsplakat med afsæt i den nye, styrkede pædagogiske læreplan, udgivet på Dafolo Forlag.