Sprog

HVAD
Vi vil i vuggestuen have fokus på, at alle børnene udvikler sproglige kompetencer, så de verbalt kan sætte ord på deres tanker, følelser, ønsker, oplevelser, handlinger og behov.

HVORDAN
Vi voksne vil være lyttende og støtte barnet, når det prøver at fortælle os noget. Vi vil give plads og rum til spontane samtaler mellem barn – barn og barn – voksen. Vi vil tale respektfuldt og anerkendende til og om hinanden. I dagligdagen vil vi bruge højtlæsning, fortælling, sang, drama, sanglege, rim, remser og sprogkuffert til at stimulere børnenes sproglige udvikling.

HVORFOR
Vi mener, at det er vigtigt, for at et barn trives og udvikler sig, at det kan kommunikere verbalt og non verbalt med sin omverden. Sproglige færdigheder giver også barnet mulighed for at tilegne sig ny viden og erfaringer.