Natur, udeliv og science

HVAD
Vi vægter rigtigt højt i vuggestuen, at børnene kommer meget ud. Vi har fokus på, at alle børn udvikler kompetencer, så de kender forskel på årstiderne og forskellige vejrfænomener samt udviser respekt for den natur, de møder.

HVORDAN
Vi er dagligt på vores legeplads eller tage på tur i den omkringliggende natur. Når vi er ude, vil børnene gennem legen have mulighed for at udforske naturen og eksperimentere med dens rigdom. På vores gåture til skoven kommer vi aldrig tomhændet hjem, vi bager kager i sandkassen og holder øje med musvitterne i redekasserne.

HVORFOR
Det er vigtigt for os, at børnene udviser glæde ved at være ude. Vi vil gerne støtte børnene i at færdes hjemmevant i naturen samt at de bruger naturmaterialer i deres leg. Fremtiden afhænger af vores børn og det er vigtigt, at vi lærer dem at passe godt på naturen og tage ansvar for små dyr og planter. Børnenes nysgerrighed og lyst til at udforske naturen udvikles, idet de får konkrete erfaringer med naturen. Dette giver dem en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling, og de får samtidig en mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen.
Børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge ved aktivt at observere og undersøge naturfænomener i deres omverden. Det resulterer også i en begyndende matematisk opmærksomhed.

 

Misc02

Dorthe Filtenborg og Gyda Lindegaard har udarbejdet - og har ophavsret - på de oprindelige seks pædagogiske læreplansplakater, udgivet på Dafolo Forlag. Dorthe Filtenborg har ligeledes udarbejdet og har ophavsret på de seks pædagogiske læreplansplakater samt dokumentations- og evalueringsplakat med afsæt i den nye, styrkede pædagogiske læreplan, udgivet på Dafolo Forlag.