Dokumentation

Pædagogisk dokumentation

Dokumentation er en naturlig del af vores dagligdag og foruden at være et arbejdsredskab til os som personale ifht. at forbedre vores pædagogiske praksis gennem reflektion, så er det naturligvis også en måde at styrke forældresamarbejdet og give et indblik i, hvad de unge mennesker egentlig hygger sig med, når I som forældre går og savner dem på arbejdet. 🙂

Vi vil derfor gerne ganske kort præsentere de dokumentationsformer,
vi benytter os af i Tumlingen, hvorefter vi vil fortælle hvordan vi som personale gør brug af dokumentationen.

DEN BESKRIVENDE DOKUMENTATION

OPSLAGSTAVLE
Den daglige dokumentation foregår primært på vores opslagstavle. Her beskriver vi bl.a. dagens aktiviteter herunder eventuelle fødselsdage, arrangementer og guldkorn fra dagen, der gik. 

På tavlen er der desuden billeder fra dagens aktiviteter. Dette gøres for at styrke overgangen fra Tumlingen til hjemmet, således at I forældre kan få hints til, hvad I eventuelt kan spørge ind til i samtalen med jeres barn ved afhentning og derhjemme.

KUNST & KREATIVITET
Huset dekoreres jævnligt med børnenes kunstværker og kreative projekter – og disse kommer også tit med hjem til mor og far.  

LUKKET FACEBOOK GRUPPE
I løbet af ugen deler vi information om tumlingernes aktiviteter på vores lukkede Facebook gruppe, og vi tager altid masser af billeder af børnene til Barnets Bog (læs mere nedenunder). Sidst på ugen uploader vi udvalgte billeder af ugen, der gik, til vores lukkede gruppe.

DEN REFLEKTERENDE DOKUMENTATION

Vi skal fremover arbejde med sammenhængen mellem læringsmiljø på den ene side og børnenes læring på den anden side.

Vi skal sikre en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse, hvor den pædagogiske dokumentation skal indgå i evalueringen. Vi har således ansvaret for, at der sker en løbende beskrivelse af børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse samt det pædagogiske læringsmiljø, som ligger til grund herfor.

Pædagogisk dokumentation vil kunne have mange forskellige former og kan fx bestå af en vifte af forskellige måder at beskrive børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse på. Det kan således være både praksisfortællinger, fotos, observationer, videooptagelser, screeninger, relationsskemaer, børneinterviews, tegninger mv. Den pædagogiske dokumentation vil skulle understøtte og kvalificere den efterfølgende faglige reflektion, som blandt andet skal ligge til grund for evalueringen. Derfor er det vigtigt, at være klar på, hvad formålet er, og hvem målgruppen for dokumentationen er.

Dette afsnits indhold (“Den reflekterende dokumentation”) er hentet fra “Den styrkede pædagogiske læreplan: Rammer og indhold”, Børne- og undervisningsministeriet, 2018, s. 51

Vigtige informationer om jeres barns hverdag i Tumlingen vil ligeledes blive uploadet til Facebook gruppen og til vores fysiske tavle. Det er derfor vigtigt, at disse to platforme tjekkes dagligt. 

DAGENS MENU

Som forælder kan det være rart at vide, hvad ens barn har fået at spise i løbet af dagen. Vi noterer derfor dagens menu på vores madtavle.

PÆDAGOGISK DOKUMENTATION

 
Produceres med henblik på beskrivelse og udvikling af det pædagogiske arbejde i dagtilbud.

Beskrivende
Laves primært med henblik på at vise hvilke aktiviteter og projekter man laver med børnene, og hvordan dagen/ugen/året i dagtilbuddet er forløbet.

Målgrupperne er typisk forældre og børn, men kan også være forvaltningen eller personalet selv. Dokumentationsformerne kan fx være fortællinger, dagbøger, billeder eller en årsberetning.

Reflekterende/udviklende:
Laves primært til internt brug:
• Som pædagogisk metode i praksis – frembringes i interaktion med børn eller bruges i samtale med børn
• Som grundlag for efterfølgende faglig refleksion og evaluering af det pædagogiske arbejde.

Målgruppen er primært personalet selv (og børnene ved det første punkt), men også forvaltningen – og i mindre grad forældrene.

BESKRIVELSE LÅNT AF: Danmarks Evalueringsinstitut, 2007, “Dokumentation i dagtilbud”


 

Barnets bog
Barnets Bog er en mappe, som tilhører jeres barn og vil følge barnet så længe, det går her i vuggestuen. Når barnet forlader vuggestuen, får I mappen med jer. 

Vi vil opfordre jer til at tage denne mappe med i børnehaven, så de evt. kan bygge videre på den – men også for at jeres barn får noget trygt og genkendeligt med sig, når det starter et nyt kapitel i livet. 

Vi vil bruge mappen til at dokumentere og beskrive jeres barns tid her i Vuggestuen Tumlingen. Vi vil skrive om forskellige oplevelser, sætte billeder, tegninger og andre kunstværker ind i mappen. Dette vil vi gøre, så barnet vil kunne genkende dets dagligdag her, beundre egne kreative indslag og mindes nogle af de oplevelser, det har haft her. 

Hver mappe indeholder nogle faste sider, som går igen fra mappe til mappe, men ellers vil denne mappe være helt anderledes end andre mapper og dermed helt unik for netop jeres barn. 

Her i Tumlingen vil vi løbende udfylde mappen, men vi vil også – fra tid til anden – sende nogle sider med jer hjem sammen med en lille opgave, vi ønsker udført. 

Har I lyst til at dele mere – eller bruge flere sider – er I mere end velkomne! På denne måde er I nemlig med til at give jeres barn noget kendt og trygt med i vuggestuen. 

Mappen vil vi bruge til at skabe størst mulig sammenhæng i barnets liv mellem hjemmet og vuggestuen. Den vil også blive brugt som udgangspunkt for samtale med jeres barn, hvor det får mulighed for at fortælle sin historie og derved få oplevelsen af at være betydningsfuld. 

Mappen vil stå fremme her i vuggestuen, og I er til hver en tid velkomne til at kigge i den. 

 

OPDATERET: SOMMEREN 2022