Betaling

Åbningstider

Mandag til Torsdag 6.30 – 17.00
Fredag 6.30 – 16.00

Tumling
  •  Inkl. bleer og alle måltider
  •  Søskenderabat
  • Der betales forud senest den sidste hverdag i måneden

Priser pr. 1. januar, 2023

MÅNEDLIG EGENBETALING:

Kan kun give min allerbedste anbefaling. Vores er en krudtugle og hun elsker hver dag i Tumlingen!

Mathildes mor

Deltidsplads i forbindelse med barselsorlov

Hvis du har barsels- eller forældreorlov, har du mulighed for at vælge en deltidsplads til dit barn i den private institution. Deltidspladsen er på 30 timer om ugen, og disse timer skal afvikles i tidsrummer 8.30-14.30.

Pr. 1 januar 2023 er taksten for en deltidsplads på 30 ugentlige timer i Vuggestuen Tumlingen på 2.800 kr. om måneden med betaling i 12 måneder.

Perioden, hvor du har ret til deltidsplads, kan på begyndes den dag, du overgår til barsels- eller forældreorlov og bortfalder når:
+ du afbryder barsels- og forældreorloven i en periode på mere end 5 uger.
+ barsels- og forældreorloven på anden vis bortfalder.
+ du er under barsels- og forældreorloven i en periode eller permanent ændrer deltidspladsen til en fuldtidsplads.

Du har pligt til at oplyse Vuggestuen Tumlingen og Pladsanvisningen ved Jammerbugt Kommune om planlagte afbrydelser af barsels- og forældreorloven senest 2 måneder før.

Hvis du afholder barsels- og forældreorlov kombineret med delvis beskæftigelse, har du fortsat mulighed for at benytte deltidspladsen på 30 timer om ugen.

Muligheden for deltidspladsen kan gives i én sammenhængende periode. Hvis I som forældre ønsker at afholde barsels- og forældreorlov i direkte forlængelse af hinanden, skal I ansøge om det på to separate skemaer.

Ved ansøgning om deltidsplads skal du dokumentere, at du afholder barsels- eller forældreorlov. Dokumentationen skal bestå af en kopi af vandrejournalen eller en aftale med din arbejdsgiver om barsels- eller forældreorlov.

Ansøgningsskemaet til deltidspladsen kan hentes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsskemaet samt dokumentation skal fremsendes som sikker post til Pladsanvisningen via borger.dk eller www.jammerbugt.dk.

Ansøgningen skal sendes senest 2 måneder før du ønsker at benytte deltidspladsen.

For yderligere information henviser vi til Pladsanvisningen eller Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

OPDATERET: DECEMBER 2022