Alsidig personlig udvikling

HVAD
Vi vil give børnene mulighed for, at tilegne sig en grundlæggende tillid og tryghed til os voksne, samt troen på deres eget værd. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer.

HVORDAN
Personalet vil i dagligdagen være aktivt lyttende, nærværende, udvise empati og støtte børnene i troen på deres eget værd. Vi vil give tid og rum til de initiativer det enkelte barn tager samt have et omsorgsfuldt miljø i vuggestuen. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

HVORFOR
Børn er unikke og for at de trives, er det vigtigt at de føler selvværd og har tillid til sig selv og andre. Børn her i vuggestuen skal alle føle, at de bliver set, hørt, elsket og værdsat, som det fantastiske individ, de hver især er.

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også i situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

6 b

Dorthe Filtenborg og Gyda Lindegaard har udarbejdet - og har ophavsret - på de oprindelige seks pædagogiske læreplansplakater, udgivet på Dafolo Forlag. Dorthe Filtenborg har ligeledes udarbejdet og har ophavsret på de seks pædagogiske læreplansplakater samt dokumentations- og evalueringsplakat med afsæt i den nye, styrkede pædagogiske læreplan, udgivet på Dafolo Forlag.