Sociale kompetencer

HVAD
Vi vil i vuggestuen arbejde på at styrke børnenes sociale kompetencer, så det kan indgå i sociale sammenhænge og forskellige fællesskaber.

HVORDAN
Vi vil have fokus på, at dele børnene op i forskellige mindre grupper, for at skabe nogle rammer, hvor de kan øve sig i at være i samspil med andre børn. Vi vil respektere det enkelte barn og hjælpe børnene, med at sætte ord på deres følelser og behov. Vi vil være tydelige voksne, der er gode rollemodeller som viser børnene, hvordan man taler ordentligt og anerkendende til hinanden, samt løser konflikter.

HVORFOR
Gennem både den frie og strukturerede leg, udvikler børnene deres sociale kompetencer, derfor er legen meget vigtig for os her i vuggestuen. Vi føler, at vi gennem leg hjælper børnene med at udvikle kompetencer som selvhjulpenhed, nysgerrighed og evnen til at samarbejde og løse konflikter. Vigtige evner de alle får brug for i hele deres liv.