Social udvikling

HVAD
Vi vil i vuggestuen arbejde på at styrke børnenes sociale kompetencer, så det kan indgå i sociale sammenhænge og forskellige fællesskaber.

HVORDAN
Vi vil have fokus på, at dele børnene op i forskellige mindre grupper, for at skabe nogle rammer, hvor de kan øve sig i at være i samspil med andre børn. Vi vil respektere det enkelte barn og hjælpe børnene, med at sætte ord på deres følelser og behov. Vi vil være tydelige og nærværende voksne, der er gode rollemodeller som viser børnene, hvordan man taler ordentligt og anerkendende til hinanden, samt løser konflikter.

HVORFOR
Gennem både den frie og strukturerede leg, udvikler børnene deres sociale kompetencer og indgår i sociale fællesskaber, som er med til at udvikle barnets empati og relationer. Derfor er legen over hele dagen meget vigtig for os her i vuggestuen.
Forskellighed ses som en ressource, som bidrager til demokratisk dannelse.
Vi føler, at vi gennem leg hjælper børnene med at udvikle kompetencer som selvhjulpenhed, nysgerrighed og evnen til at samarbejde og løse konflikter. Vigtige evner de alle får brug for i hele deres liv.

Dorthe Filtenborg og Gyda Lindegaard har udarbejdet - og har ophavsret - på de oprindelige seks pædagogiske læreplansplakater, udgivet på Dafolo Forlag. Dorthe Filtenborg har ligeledes udarbejdet og har ophavsret på de seks pædagogiske læreplansplakater samt dokumentations- og evalueringsplakat med afsæt i den nye, styrkede pædagogiske læreplan, udgivet på Dafolo Forlag.