Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering af de 6 områder
Hver dag vil vi formidle information om dagens aktiviteter på opslagstavle. Vi vil løbende tage billeder af børnene til BARNETS BOG. Barnets bog er en mappe med spor fra barnets tid i vuggestuen, denne mappe har til formål at beskrive barnet end lige skriftligt.

Mens barnet går i vuggestuen vil forældrene blive tilbudt forskellige samtaler om barnets udvikling og trivsel, ud fra de 6 områder i vuggestuens læreplan med barnets kontaktpersoner.

OPSTARTSMØDE
Afholdes før barnet starter i vuggestuen. På mødet snakkes der om barnet nuværende udvikling og dets vaner. I fællesskab aftales hvordan indkøringen af barnet skal foregå.

3-MÅNEDERS SAMTALE
Afholdes når barnet har gået i vuggestuen i ca. 3 måneder.
 På mødet snakker vi om hvordan indkøringen generelt er gået samt hvordan vuggestuen ser barnets udvikling. 

2 ÅRS TRIVSELSSAMTALE
Afholdes når barnet har gået i vuggestuen i 1 år. På mødet vil vi snakke  om hvordan det sidste år er gået samt hvordan vuggestuen nu her midt i vuggestue tiden ser barnet i forhold til de 6 fokus punkter i læreplanen udfra observationsskemaet “Alle med” (læs mere her).

AFSLUTNINGSSAMTALE
En afslutningssamtale afholdes ca. 4 uger før barnet stopper i vuggestuen. På mødet vil vi snakke om barnets trivsel og udvikling her lige inden opstart i børnehave. 

Desuden vil der altid være mulighed for samtale efter behov.


 

Børnehavestart

Sammen med “storebørns”-gruppen, som nærmer sig børnehavetiden, træner vi selvstændighed ved hjælp af verbal støtte, ros og anderkendelse. Vi opfordrer derfor jer forældre til at samarbejde med os om de arbejdspunkter, vi opstiller i vores folder Klar-Parat-Start i børnehave.

Hvis I ikke kan vente med at få folderen i hånden, kan I smugkigge nedenunder. 

Klar Parat Start3_Page_1

Klar Parat Start3_Page_2