Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering af de 6 områder
I løbet af ugen deler vi information om tumlingernes aktiviteter på vores lukkede Facebook gruppe, og vi tager altid masser af billeder af børnene til BARNETS BOG. Barnets bog er en mappe med spor fra barnets tid i vuggestuen. Denne mappe har til formål at beskrive barnet end lige skriftligt.

Mens barnet går i vuggestuen vil forældrene blive tilbudt samtale(r) om barnets udvikling og trivsel, ud fra de 6 områder i vuggestuens læreplan med barnets kontaktpersoner.

OPSTARTSMØDE
Afholdes før barnet starter i vuggestuen. På mødet snakkes der om barnet nuværende udvikling og dets vaner. I fællesskab aftales hvordan indkøringen af barnet skal foregå.

BØRNEHAVEKLAR-SAMTALE
En afslutningssamtale afholdes et par måneder før barnet stopper i vuggestuen. På mødet vil vi snakke om barnets trivsel og udvikling i forhold til de 6 fokuspunkter i læreplanen udfra observationsskemaet “Alle med” (læs mere her). Vi vil desuden drøfte, om der er nogle punkter, vi skal have fælles fokus på inden børnehavestart. 

SAMTALER EFTER BEHOV
Vi står altid til rådighed for samtaler efter behov. Hvis der er behov for at vende stort som småt omkring den unge tumling, kan man til enhver tid hive fat i ærmet på os. 


Børnehavestart

Sammen med “storebørns”-gruppen, som nærmer sig børnehavetiden, træner vi selvstændighed ved hjælp af verbal støtte, ros og anderkendelse. Vi opfordrer derfor jer forældre til at samarbejde med os om de arbejdspunkter, vi opstiller i vores folder Klar-Parat-Start i børnehave.

Hvis I ikke kan vente med at få folderen i hånden, kan I smugkigge nedenunder. 

Klar Parat Start3_Page_1

Klar Parat Start3_Page_2