Samtaler

Samtaler
Mens barnet går i vuggestuen vil forældrene blive tilbudt samtale(r) om barnets udvikling og trivsel.

OPSTARTSMØDE
Dette kontaktmøde afholdes omkring 14 dage før barnet starter i vuggestuen. I vil modtage et velkomstbrev med dato for mødet og diverse informationer. På mødet snakkes der om barnets nuværende udvikling og dets vaner, og I vil blive præsenteret for vores indkøringsprocedure, og I vil få udleveret de første sider til Barnets Bog.

VUGGESTUE-HJEM SAMTALE
Omkring 2-års alderen vil I blive tilbudt at komme til samtale. Dette vil foregå i bedste skole-hjem samtale stil, hvor man kan booke sig ind på et forudbestemt tidspunkt. Tilbuddet er for alle børn, der er omkring 2-års alderen, så samtalen kan både falde nogle måneder før eller efter jeres barns anden fødselsdag. Vi vil altid skrive de specifikke navne på tilmeldingen, således at I ikke er i tvivl om hvilke tumlinger, den henvender sig til. Vi vil eksempelvis drøfte, om der er nogle punkter, vi skal have fælles fokus på.

BØRNEHAVEKLAR-SAMTALE
En afslutningssamtale afholdes som udgangspunkt i forbindelse med barnets afslutningsfest på den sidste dag i Tumlingen. På mødet vil vi snakke om barnets trivsel og udvikling i forhold til læreplanen ud fra observationsskemaet “Alle med” (læs mere her). 

SAMTALER EFTER BEHOV
Vi står altid til rådighed for samtaler efter behov. Hvis der er behov for at vende stort som småt omkring den unge tumling, kan man til enhver tid hive fat i ærmet på os.


Børnehavestart

Store som små træner selvstændighed ved hjælp af verbal støtte, ros og anderkendelse (for eksempler på dette, se evt. vores lille video på forsiden). Omkring 2-års alderen er der ekstra fokus på dette, da de her nærmer sig børnehavealderen. Vi opfordrer derfor jer forældre til at samarbejde med os om de arbejdspunkter, vi opstiller i vores folder Klar-Parat-Start i børnehave.

Hvis I ikke kan vente med at få folderen i hånden, kan I smugkigge nedenunder.

Klar Parat Start3_Page_1

Klar Parat Start3_Page_2

OPDATERET: SOMMEREN 2022