Kultur, æstetik og fællesskab

HVAD
I Tumlingen styrker vi børnenes fantasi og kreative evner. Vi giver dem indsigt i vores danske kultur og de traditioner, vi har i Danmark i forbindelse med de forskellige højtider.

HVORDAN
Vi har fokus på at tilbyde børnene forskellige kreative aktiviteter ved at bruge forskellige materialer og redskaber. Vi udvikler børnenes kreativitet gennem smagsoplevelser, bevægelse, musik/lyde og ved at have hænder og fødder i forskellige former for faste og flydende materialer.

I løbet af året vil vi markere årstidens forskellige traditioner. Påskeharen gemmer æg til os, vi holder julefest med mor og far og vi fejrer fødselsdage med skønsang – og for bare at nævne nogle af de årlige begivenheder, vi har på kalenderen.

HVORFOR
Vi synes, det er vigtigt for børnene, at de får kendskab til forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.
Vi lægger meget vægt på den danske kultur, dens højtider og de traditioner, vi har her i landet, men samtidig skal børnene indgå i ligeværdige og forskellige former for fællesskab, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.

10422045_795352057217645_6432640251709797373_n

Dorthe Filtenborg og Gyda Lindegaard har udarbejdet - og har ophavsret - på de oprindelige seks pædagogiske læreplansplakater, udgivet på Dafolo Forlag. Dorthe Filtenborg har ligeledes udarbejdet og har ophavsret på de seks pædagogiske læreplansplakater samt dokumentations- og evalueringsplakat med afsæt i den nye, styrkede pædagogiske læreplan, udgivet på Dafolo Forlag.